ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567

 
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 10.00 น. บ้านนาห่อม หมู่ 1
และเวลา 10.00 - 12.00 น. บ้านนาห่อม หมู่ 11
 
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. บ้านนาห่อม หมู่ 10
และเวลา 10.00-12.00 น. บ้านโนนจาน หมู่ 2
 
วันที่ 22 มีนาคม 67 เวลา 09.00-10.00 น. บ้านหนองหิน หมู่ 9
และเวลา 10.00-12.00 น. บ้านตาโท หมู่ 7
 
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ 6
และเวลา 10.00-12.00 น. บ้านหนองจิก หมู่ 8
 
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 3
และเวลา 10.00-12.00 น. บ้านคำนกเปล้า หมู่ 5
และเวลา 12.00-13.00 น. บ้านวังม่วง หมู่ 4