องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมยึดถือปฏิบัติ

 

 

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

EGP - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดูทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนร้องทุกข์

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ร้องเรียนการทุจริต

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตโปรดแจ้ง

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ