นายนรินทร์ บุญขจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเดชา ถ้ำหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

วันที่ 23 กรกฎาคม. 2562 ท่านนรินทร์. บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม. ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความตระหนักในความจำเป็นและเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

[ 23-07-2562 ] Hits:8

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมเคลื่อนที่ ร่วมพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมเคลื่อนที่ ร่วมพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2562

[ 28-06-2562 ] Hits:35

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรและการอบรมจริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม นำโดย นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทีมคณะบริหารและ นายเดชา ถ้ำหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำโครงการ

[ 27-06-2562 ] Hits:42

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เปิดรับลงทะเบียน "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนครบ 6 ปีบริบูรณ์" ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม- 31กรกฎาคม 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ในวันและเวลาราชการ

[ 20-06-2562 ] Hits:46

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิปวิดีโอ

Facebook

แผนที่

เว็บลิงค์

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ