นายนรินทร์ บุญขจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเดชา ถ้ำหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม โดย นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ร่วมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลนาห่อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน     และมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลนาห่อม

[ 25-09-2560 ] Hits:22

โครงการส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2560

     วันที่ 22 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม โดย นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะและ นายเดชา ถ้ำหิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบรางวัลหมู่บ้านที่ชนะการประเมินตามโครงการส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนจาน ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

[ 22-09-2560 ] Hits:24

ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม โดย นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมยูเพลส@มหาวิทยาลัยอุลาชธานี

[ 25-08-2560 ] Hits:64

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง

คลิปวิดีโอ

Facebook

แผนที่

เว็บลิงค์

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ