นายนรินทร์ บุญขจร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเดชา ถ้ำหิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

รับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือน มกราคม 2563

อบต.นาห่อม ออกพื้นที่รับซื้อขยะรีไซเคิลประจำเดือน มกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการจัดการขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ทาง อบต.นาห่อม ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ เอกสารที่ต้องนำมาพร้อมการสมัครประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน 1แผ่น 2.สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกในครัวเรือนทุกคน หากมีข้อสงสัย สามาถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-959730

[ 15-01-2563 ] Hits:85

กิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลนาห่อมทั้ง 3 ศูนย์ นำโดยนายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบต. ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม 

[ 15-01-2563 ] Hits:56

พิธีทำบุญขึ้นอาคารที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหลังใหม่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้กำหนดจัดทำพิธีทำบุญขึ้นอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอทุ่งศรีอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่   ทั้งนี้ นายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลังใหม่  

[ 29-11-2562 ] Hits:104

โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม. 2562 ท่านนรินทร์. บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม. ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความตระหนักในความจำเป็นและเห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ 

[ 27-08-2562 ] Hits:186

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิปวิดีโอ

Facebook

แผนที่

เว็บลิงค์

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ