รายงานการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม