ประชาสัมพันธ์รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดวาตภัย | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม