กองคลัง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ยามใสย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นายคาวิน แก้วสาลี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยษิตา บุญล้อม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวไพลิน ปริโยทัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ