รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)