สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง เส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ บ้านหนองจิก หมู่8 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง เส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ บ้านหนองจิก หมู่8

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง เส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ บ้านหนองจิก หมู่8

--> ดาวน์โหลดเอกสาร