สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ถนนด้านทิศตะวันออกวัดหนองหิน-ไปสระน้ำหนองหิน | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ถนนด้านทิศตะวันออกวัดหนองหิน-ไปสระน้ำหนองหิน

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ถนนด้านทิศตะวันออกวัดหนองหิน-ไปสระน้ำหนองหิน

--> ดาวน์โหลดเอกสาร