สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ข้างบ้านพ่อจำนงค์ ศาลาทอง -ข้างบ้านพ่อวิเชียร - ทางไปบัวเจริญ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ข้างบ้านพ่อจำนงค์ ศาลาทอง -ข้างบ้านพ่อวิเชียร - ทางไปบัวเจริญ

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ข้างบ้านพ่อจำนงค์ ศาลาทอง -ข้างบ้านพ่อวิเชียร - ทางไปบัวเจริญ

--> ดาวน์โหลดเอกสาร