ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ถนนด้านทิศตะวันออกวัดหนองหิน - ไปสระน้ำหนองหิน | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ถนนด้านทิศตะวันออกวัดหนองหิน - ไปสระน้ำหนองหิน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ถนนด้านทิศตะวันออกวัดหนองหิน - ไปสระน้ำหนองหิน

--> ดาวน์โหลดเอกสาร