ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ทางทิศเหนือหมู่บ้าน | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ทางทิศเหนือหมู่บ้าน

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ทางทิศเหนือหมู่บ้าน

--> ดาวน์โหลดเอกสาร