ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม