ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 หมวด 4 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักการภารโรง 

ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งดังกล่าวให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม 0-4595-9730 ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ