ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม (e-bidding)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,040,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  31  มกราคม  2561  เป็นเงิน 4,040,000  บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ