สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี