ประกาศประชุมสภา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศประชุมสภา

ปี 2567

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2567

 

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  11 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  วันที่  11 มกราคม 2567

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  2 วันที่  22 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   วันที่  22 มกราคม 2567

 

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 วันที่  19 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 วันที่  19 มิถุนายน 2567

 

 

ปี 2566

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  วันที่  15 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 (จ่ายขาดสะสม)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  วันที่  1 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 8  มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

 

ประกาศอำเภอทุ่งศรีอุดมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566

นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.ค.66

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   วันที่ 25 ก.ค.66

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  วันที่ 3  สิงหาคม 2566 ( วาระที่ 1 )

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   วันที่ 3  สิงหาคม 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  วันที่ 15  สิงหาคม 2566 ( วาระที่ 2 , วาระที่ 3 )

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   วันที่ 15  สิงหาคม 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  วันที่ 4 ธันวาคม 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  วันที่ 12 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2  วันที่ 12 ธันวาคม 2566

 

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  3  วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  3  วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ปี 2565

กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

 

ประกาศอำเภอทุ่งศรีอุดมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1    วันที่ 14 ก.พ.65

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  วันที่ 14 ก.พ.65

 

นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   วันที่ 23 ก.พ.65

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ.65

 

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิ.ย.65

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1   วันที่ 6 มิ.ย.65

 

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 ส.ค.65

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 1 ส.ค.65

 

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 ส.ค.65

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  วันที่ 15 ส.ค.65

ระเบียบสภา อบต.นาห่อมว่าด้วยการดำเนินการของการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

 

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 ธ.ค.65

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 1 ธ.ค.65

ปี 2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

 

ประกาศอำเภอทุ่งศรีอุดมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2564

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

 

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

 

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  (ครั้งที่ 3)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

ปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ปี 2562

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562