ประกาศประชุมสภา | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศประชุมสภา

ปี 2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

 

ประกาศอำเภอทุ่งศรีอุดมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2564

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

 

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

 

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  (ครั้งที่ 3)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

ปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ปี 2562

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562