ที่ตั้งสำนักงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

 โทรศัพท์ 045-959-663

 กด 1 สำนักปลัด

กด 2 กองคลัง

กด 3 กองช่าง

กด 4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

โทรศัพท์ 045-959-730

แฟ็กซ์ 045-959-730

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06342604@dla.go.th