ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า [Infographic เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์] | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม