สำนักงานปลัด

นางวราพร พะสียา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสนิท สายบัว

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

จ่าสิบเอกสำราญ นางาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเด็ดดวง วัฒนเนติกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวธัญญา สายโน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประทีป ศรีโกศล

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายเฉลิม วงศ์ษา

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นางสาวบุญล้อม ปิ่นธุพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายคมสัน สุวรรณคติ

นักการภารโรง

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ