กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสุพัตรา ศุภลักษณ์

ครู (คศ.1)

นางนวนละออง นูรักษา

ครู (คศ.1)

นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร

ครู (คศ.1)

นางสาวรุ่งอรุณ ราชธุลี

ครู (คศ.1)

นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร

นักวิชาการศึกษา

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางพรพิมล บานฤทัย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางชาลิสา บุญมานัด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกุลธิดา ลาธุลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสาข์ สืบสิมมา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพชรไพลิน จิมทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ