กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุชานนท์ แก้วคำปอด

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสุพัตรา ศุภลักษณ์

ครู (คศ.1)

นางนวนละออง นูรักษา

ครู (คศ.1)

นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร

ครู (คศ.2)

นางสาวรุ่งอรุณ ราชธุลี

ครู (คศ.1)

นายณัฐทักษ์ดนัย ศรีตะบุตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ

นางพรพิมล บานฤทัย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางชาลิสา บุญมานัด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกุลธิดา ลาธุลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววันวิสาข์ สืบสิมมา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเพชรไพลิน จิมทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ