สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสมหวัง ชารี

ประธานสภา

นางสาวสมพร ยังใจ

รองประธานสภา

นายเดชา ถ้ำหิน

เลขานุการสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสมหวัง ชารี

ส.อบต. ม. 1

นายวิชิตย์ นูรักษา

ส.อบต. ม. 1

นายอัมพันธุ์ มุลตีกะ

ส.อบต. ม. 2

นายพิมล โรจจรุง

ส.อบต. ม. 2

นายทองใบ ไกรสีทุม

ส.อบต. ม. 3

นายทองคำ สุขส่ง

ส.อบต. ม. 3

นายประเสริฐ อุทวรรณ

ส.อบต. ม. 4

ว่าง

ส.อบต. ม. 4

นายจำรัส ตุ้มทอง

ส.อบต. ม. 5

นายสมควร ศิลาหล่อม

ส.อบต. ม. 5

นายอุทัย เกาะแก้ว

ส.อบต. ม. 6

นายสุนทร ประจิตร

ส.อบต. ม. 7

นายณรงค์ พิลารัตน์

ส.อบต. ม. 7

ว่าง

ส.อบต. ม. 8

นายบัวเรียน ลาธุลี

ส.อบต. ม. 8

นายสุนทร เรืองผาง

ส.อบต. ม. 9

นางสาวสมพร ยังใจ

ส.อบต. ม. 9

นายบุญหลาย สำราญ

ส.อบต. ม. 10

นายบุญเลิง ลาธุลี

ส.อบต. ม. 10

นายยุทธนา เสาแก้ว

ส.อบต. ม. 11

นายบรรลุ สารราษฎร์

ส.อบต. ม. 11

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ