ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน อันได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน   ที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน และชำระภาษี อันได้แก่  ภาษีบำรุงท้องที่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และกรอกรายการโดยละเอียด แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม  แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ