สวนผลไม้ในหมู่บ้านคำนกเปล้า

สวนผลไม้ในหมู่บ้านคำนกเปล้า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีด้วยกัน 4 สวน ดังนี้ - สวนนายสุพรรณ เสนคำสอน (ไร่ศรีสง่า) พื้นที่ในการทำสวนทั้งหมด 10 ไร่ ผลไม้ที่ปลูกได้แก่ ลำใย ,มะม่วง,กระท้อน - สวนนายฮุย เสนคำสอน พื้นที่ในการทำสวนทั้งหมด 10 ไร่ ผลไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่ในไร่นี้จะเป็นมะม่วง สวนนี้เคยได้รับรางวัลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - สวนนายภูมินทร์ ศิลาล้อม พื้นที่ในการทำสวนทั้งหมด 35 ไร่ ผลไม้ที่ปลูกได้แก่ ละมุด ,มะม่วง,ชมพู่,ขนุน,ลำไย,มังคุด, กระท้อน สวนนี้นอกจากจำหน่ายผลไม้ภายในประเทศแล้วยังส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ในต่างประเทศด้วย - สวนนายทวีศักดิ์ ชำนาญไพร เนื้อที่ในการทำสวน 7 ไร่ ผลไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นมะม่วง การเดินทางจากอำเภอทุ่งศรีอุดมไปยังบ้านคำนกเปล้าระยะทาง 9 กิโลเมตร

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ