Print this page

วัดป่าศรัทธาธรรม

     วัดป่าศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม , และเป็นสถานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุดมไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ วัดร่มรื่นตกแต่งไปด้วยพันธุ์ไม้

ชาวบ้านมักเข้าไปเก็บเห็ดป่าและผักป่าเพื่อบริโภคเป็นแหล่งหาอาหารของชาวบ้าน วัดป่าศรัทธาธรรมอยู่ห่างจากอำเภอ 6 กิโลเมตร อยู่ฝั่งตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ถนนสาย ถนนกันทรลักษ์- เดชอุดม