ขอแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.7 ) ประจำปี 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ขอแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.7 ) ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ขอแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.7 ) ประจำปี 2564

--> ดาวน์โหลดเอกสาร