สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ อบต.นาห่อม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม