ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น2564

 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 โดยมีนายนรินทร์ บุญขจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชน