ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 (สายรอบสนามกีฬาตำบลนาห่อม)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 (สายรอบสนามกีฬาตำบลนาห่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 219,000 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ่นส่วนกำจัด อุบลประเสร็ฐ เก้าเก้า ราคาที่เสนอ 216,000 บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร