ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่) | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่)

--> ดาวน์โหลดเอกสาร