ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ข้างบ้านพ่อจำนงค์ ศาลาทอง - ข้างบ้านพ่อวิเชียร -ทางไปบัวเจริญ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ข้างบ้านพ่อจำนงค์ ศาลาทอง - ข้างบ้านพ่อวิเชียร -ทางไปบัวเจริญ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ข้างบ้านพ่อจำนงค์ ศาลาทอง - ข้างบ้านพ่อวิเชียร -ทางไปบัวเจริญ

--> ดาวน์โหลดเอกสาร