ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่11 (อบ.ถ.134-006บ้านนาห่อม -บ้านหนองสนม ม9

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่11 (อบ.ถ.134-006บ้านนาห่อม -บ้านหนองสนมม.9

--> ดาวน์โหลดเอกสาร