"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ" | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ"

อำเภอทุ่งศรีอุดมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม จัดกิจกรรม "จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ลำห้วยร่องหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวอารีย์ นำโดยนายชาญชัย คมนานิคม นายอำเภอทุ่งศรีอุดม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ ลูกจ้าง , พนักงานส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม