กิจกรรมเคารพธงชาติ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

กิจกรรมเคารพธงชาติ

ผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.นาห่อม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ