ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร องค์การบริหารตำบลนาห่อม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,190,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  10  มีนาคม 2560 เป็นเงิน 2,190,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารตำบลนาห่อม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 - 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที www.nahom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือโทร. 045-959730 ในวันและเวลาราชการ

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ