ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง)

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง) องค์การบริหารตำบลนาห่อม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  4  ตุลาคม  2560 เป็นเงิน 220,000 บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ