ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านคำนกเปล้า สายจากหมู่บ้าน - บ้านบัวเจริญ

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านคำนกเปล้า สายจากหมู่บ้าน - บ้านบัวเจริญ องค์การบริหารตำบลนาห่อม อำเภทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 127,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  30  สิงหาคม  2560 เป็นเงิน 127,000 บาท

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ