ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2540  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2540

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม 5 ไร่  ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ 1 หลัง  โรงจอดรถ  จำนวน 1 หลัง  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 หลัง ศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน  45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125  ไร่

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ พ.ศ.- ถึง พ.ศ.

หมายเหตุ

1

นายเสริม  กาเมือง

ก.พ. 2541  -  มี.ค.  2541

โดยตำแหน่ง

2

นางดวงจันทร์  บุญหล่อ

มี.ค. 2541 พ.ย. 2541

สภาเลือกตั้ง

3

นายสิงไค  พิลารัตน์

พ.ย. 2541 มี.ค. 2542

สภาเลือกตั้ง

4

นายถนอม  แก้วพระปราบ

มี.ค. 2542 ก.พ. 2542

สภาเลือกตั้ง

5

นายเฉลิม  ศิรินัย

ก.พ. 2542 มิ.ย. 2544

สภาเลือกตั้ง

6

นายถนอม วอทอง

มิ.ย. 2544 มิ.ย. 2548

สภาเลือกตั้ง

7

นายสุธี  กรุณา

ก.ค. 2548 ก.ค. 2552

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

8

นายนพลักษณ์   ศุภลักษณ์

ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

9

นายนรินทร์   บุญขจร

ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

คลิปวิดีโอ

Poll

ชาวตำบลนาห่อมมีความพึงพอใจของต่อการโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ